Įgyvendinti ir įgyvendinami projektai

 

2009

Projekto pradžia – pabaiga 2009 08 07
Projekto pavadinimas Jaunųjų žurnalistų ugdymo programa
Projekto Nr. 310 – 40
Finansavimo suma 10 000 Lt
Remiantis fondas Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

2010

Projekto pradžia – pabaiga 2010 09 01 – 2011 09 30
Projekto pavadinimas Demokratijos adresas – žurnalistika
Projekto Nr. LT-13-13-2010-R3
Finansavimo suma 24 882 EUR
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai Projektu „Demokratijos adresas – žurnalistika“ siekiama jaunimą paskatinti dalyvauti demokratijos struktūrose visų pirma keičiant bendrą kontekstą – neigiamas išankstines nuostatas mažiau galimybių turinčio jaunimo atžvilgiu. Patys jaunieji žurnalistai žurnalistinio tyrimo metu išbandys, kaip tiesiogiai iš visuomenės pažeidžiamų grupių išgirstus poreikius įgyvendinti vietos lygmenyje per sprendimus priimančias institucijas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

 1.Informuoti, motyvuoti, konsultuoti, mokyti ir palaikyti projekto dalyvius (jaunus žurnalistus ir mažiau galimybių turintį jaunimą) siekiančius atstovauti savo interesus;

2.Kartu su sprendimų priėmėjais įvairaus lygmens įstaigose spręsti mažiau galimybių turinčio jaunimo atskirtį lemiančias problemas (tikslas – bent 4 sritys/ kliūtys);

3.Jaunųjų žurnalistų parengtuose straipsniuose objektyviai atspindėti mažiau galimybių turinčio jaunimo galimybes dalyvauti demokratinėse struktūrose, jų interesus ir poreikius žiniasklaidoje (nieko apie mažiau galimybių turintį jaunimą be mažiau galimybių turinčio jaunimo);

4.Skatinti mažiau galimybių turintį jaunimą domėtis vietos savivaldos ir kitų įstaigų veikla, dalyvauti demokratinių struktūrų veikloje.

Projektas truks 13 mėnesių, pagrindinės veiklos (žurnalistų mokymai, poveikio darymas sprendimų   priėmimui vietos lygmeniu) vyks Lietuvoje ir Latvijoje. Projekto veiklos bus įgyvendinamos remiantis neformalaus ugdymo metodais, simuliacijomis, į veiklų įgyvendinimą įsitrauks 6 partneriai iš Latvijos, Lietuvos. Viso projekte dalyvaus 156 dalyvis iš šių šalių.

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2010 05 01 – 2010 09 30
Projekto pavadinimas Miesto gentys
Projekto Nr. LT-12-34-2010-R1
Finansavimo suma 5566 EUR
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai Tai projektas skirtas darbui su mažiau galimybių turinčiu jaunimu. Projekto metu yra įtraukiamas į organizuotą veiklą nusikalsti linkęs jaunimas, viena pagrindinių priemonių – graffiti.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2010 10 01 – 2011 09 30
Projekto pavadinimas Travelling Social Cuisine
Projekto Nr. 2010 – 1673/001-001
Finansavimo suma 24,948.00 EU
Remiantis fondas EU Citizenship programme “Europe for Citizens”
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

 

Projekto pradžia – pabaiga 2010 -04-15   – 2010 -11-01
Projekto pavadinimas Demokratijos adresas – žurnalistika
Projekto Nr. LT-13-13-2010-R3
Finansavimo suma 17000 Lt
Remiantis fondas Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto tikslai Projektu „Demokratijos adresas – žurnalistika“ siekiama jaunimą paskatinti dalyvauti demokratijos struktūrose visų pirma keičiant bendrą kontekstą – neigiamas išankstines nuostatas mažiau galimybių turinčio jaunimo atžvilgiu. Patys jaunieji žurnalistai žurnalistinio tyrimo metu išbandys, kaip tiesiogiai iš visuomenės pažeidžiamų grupių išgirstus poreikius įgyvendinti vietos lygmenyje per sprendimus priimančias institucijas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)
 1. Informuoti, motyvuoti, konsultuoti, mokyti ir palaikyti projekto dalyvius (jaunus žurnalistus ir mažiau galimybių turintį jaunimą) siekiančius atstovauti savo interesus;
 2. Kartu su sprendimų priėmėjais įvairaus lygmens įstaigose spręsti mažiau galimybių turinčio jaunimo atskirtį lemiančias problemas (tikslas – bent 4 sritys/ kliūtys);
 3. Jaunųjų žurnalistų parengtuose straipsniuose objektyviai atspindėti mažiau galimybių turinčio jaunimo galimybes dalyvauti demokratinėse struktūrose, jų interesus ir poreikius žiniasklaidoje (nieko apie mažiau galimybių turintį jaunimą be mažiau galimybių turinčio jaunimo);
 4. Skatinti mažiau galimybių turintį jaunimą domėtis vietos savivaldos ir kitų įstaigų veikla, dalyvauti demokratinių struktūrų veikloje.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2010 – 05- 05 – 2011 -06-21
Projekto pavadinimas Socialinė virtuvė
Sutarties Nr. P10_06
Finansavimo suma 45000 Lt
Remiantis fondas OSFL projektai
Projekto tikslai Tai projektas skirtas sukurti jaunimo kampanijos skirtos demokratinės ir pilietinės visuomenės vystymuisi. Taip pat įvertinti tarptautiniu lygiu esamas žmogui.lt veiklas, jų efektingumą, stiprinti paraiškoto ir kitų nevyriausybinių organizacijų   metodus tarptautinių ekspertų pagalba.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

 

2011

Projekto pradžia – pabaiga 2011 06 10 – 2012 11 01
Projekto pavadinimas Jaunimo verslumo ugdymas pasitelkiant praktines priemones Antalieptėje – „Bitė“
Sutarties numeris Nr. NVPI – 2
Finansavimo suma 6300 Lt
Remiantis fondas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
Projekto tikslai Projektas „Pagalbos bendruomenei namai – Bitė“ bus skirtas viešam interesui – pilietinės visuomenės, bendruomeniškumui ir aktyvumui skatinti Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijoje ypač didelį dėmesį skiriant jaunimui. Jis yra ne pelno siekiantis objektas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Suremontuoti planuojamas pastatas yra senas (1925 m.), tačiau pakankamai geros būklės. Atremontavus pastatą, ne tik bus sudarytos galimybės vykdyti numatomas veiklas, tačiau tai prisidės ir prie miestelio vaizdo gerinimo, nes pastatas esantis miestelio centre suremontuotas kurs pridėtinę vertę. Numatoma pakeisti stogą, nes dabartinis yra vietomis pažeistas ir iš seno asbesto šiferio, įstatyti pastate naujus plastikinius langus, suremontuoti nudėvėtas sienas, lubas, grindis, sutvarkyti reikiamas pastate komunikacijas: elektra ir vandentiekis.

Pastato remontas suteiks reprezentatyvesnį vaizdą ir pačiam Antalieptės miesteliui. Remontuojant pastatą bus įdiegtos apsaugos technologijos, (signalizacija, priešgaisrinė sauga), suremontuotas pastatas bus apdraustas mažiausiai 5 metams, didžiausia atkuriamąja verte. Prie paraiškos pridedame organizacijos garantinį raštą (Nr.2R-102), kuriuo įsipareigojame už savo lėšas užsakyti draudimą.

 

Pristatyti projektą visuomenei ypatingą dėmesį skiriant projekto tikslinėms grupėms.

 • Viešinant projekto veiklas bus skleidžiami pranešimai spaudai vietinei žiniasklaidai (laikraštis „Zarasų kraštas“, žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, tinklalapiai: Zarasai.lt, Zarasų bendruomenes.lt, Zarasuvvg.lt).
 • Projekto veiklos, eiga bus viešinama NSII tinklalapyje specialiai skirtame projekto veikloms ZVVG teritorijoje viešinti: ezerenai.lt .
 • Bus surengtas viešinimo renginys Antalieptėje, kuriame informuojama vietos bei artimų ZVVG teritorijos kaimų gyventojai apie pastato paskirtį bei planuojamas veiklas.

Projekto metu bus įsigytas aiškinamasis stendas, kuris viso projekto metu informuos visuomenę apie įgyvendinamą projektą

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2011 06 10 – 2012 05 31
Projekto pavadinimas Piliečio žadintuvas
Sutarties numeris 110697; 110695; 110696; 110694
Finansavimo suma 63 601 EU
Remiantis fondas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2011 09 15 – 2012 11 01
Projekto pavadinimas The Human Library
Sutarties numeris LT/MRF/011/11
Finansavimo suma 48 625 Lt
Remiantis fondas Kingdom of the Netherlands
Projekto tikslai

The Human Library is an innovative method designed to promote dialogue,

reduce prejudices and encourage understanding

. The main characteristics of this

program are to be found in its simplicity and positive approach. In its initial form the Human Library is a mobile library set up as a space for dialogue and interaction. Visitors to a Human Library are given the opportunity to speak informally with ‘people on loan’; this latter group being extremely varied in age,sex and/or cultural background.

 

Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

To share local realities about the situation of socially vulnerable groups which are stigmatized in the community or exposed to prejudice and/or discrimination in participating countries;

– to identify the need of Human Library;

– to find the means how to organize Human Library in the most appropriate and innovative way;

– to exchange experience on ensuring quality of method (recruitment process of Human Books, Librarians, main rules in order not to violate the main principles of method, etc);

– to evaluate and manage the risks of Human Library method;

– to establish a united network of organizations which implement Human Library method.

 

Projekto rezultatai
 • There have been organized 38 Human Library events.
 • Human Library has been held in 27 schools all over the Lithuania: Molėtai, Ignalina, Anykščiai, Rokiškis, Šiauliai, Mažeikiai, Nida, Palanga, Klaipėda, Kaunas, Panevėžys, Joniškis, Prienai, Jonava, Rietavas, Tauragė, Šilalė, Širvintos, Ukmergė, Kazlų Rūda, Vilkaviškis, Jurbarkas, Šakiai, Vilnius (4 schools).
 • 2 times Living Library has been held in Vilnius University Faculty

of Philosophy and Faculty of Communications.

 • 4 times Living Library has been

held in the city centres as a stand alone event: Kėdainiuose,

Jonavoje, Biržuose, Telšiuose.

 • 4 times Living Library has been taking part in festivals: „Let It Be the Night“, „Street Music Day“, „Galapagai”, „Rock Nights“ ir „1st of September celebration in Vingis Park”.
 • 1 Living Library has been organized in Latvia, the city of

Daugavpils, this have been the first Living Library in Latvia.

 

Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2011 10 10 – 2012 12 31
Projekto pavadinimas The Human Library
Sutarties nr. 106 C/11
Finansavimo suma 15000 Lt
Remiantis fondas Nyderlandų fondas R.C. Maagdenhuis
Projekto tikslai

The Human Library is an innovative method designed to promote dialogue,

reduce prejudices and encourage understanding

. The main characteristics of this

program are to be found in its simplicity and positive approach. In its initial form the Human Library is a mobile library set up as a space for dialogue and interaction. Visitors to a Human Library are given the opportunity to speak informally with ‘people on loan’; this latter group being extremely varied in age, sex and/or cultural background.

 

Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

To share local realities about the situation of socially vulnerable groups which are stigmatized in the community or exposed to prejudice and/or discrimination in participating countries;

– to identify the need of Human Library;

– to find the means how to organize Human Library in the most appropriate and innovative way;

– to exchange experience on ensuring quality of method (recruitment process of Human Books, Librarians, main rules in order not to violate the main principles of method, etc);

– to evaluate and manage the risks of Human Library method;

– to establish a united network of organizations which implement Human Library method.

 

Projekto rezultatai

There have been organized 38 Human Library events.

 • Human Library has been held in 27 schools all over the Lithuania: Molėtai, Ignalina, Anykščiai, Rokiškis, Šiauliai, Mažeikiai, Nida, Palanga, Klaipėda, Kaunas, Panevėžys, Joniškis, Prienai, Jonava, Rietavas, Tauragė, Šilalė, Širvintos, Ukmergė, Kazlų Rūda, Vilkaviškis, Jurbarkas, Šakiai, Vilnius (4 schools).
 • 2 times Living Library has been held in Vilnius University Faculty

of Philosophy and Faculty of Communications.

 • 4 times Living Library has been

held in the city centres as a stand alone event: Kėdainiuose,

Jonavoje, Biržuose, Telšiuose.

 • 4 times Living Library has been taking part in festivals: „Let It Be the Night“, „Street Music Day“, „Galapagai”, „Rock Nights“ ir „1st of September celebration in Vingis Park”.
 • 1 Living Library has been organized in Latvia, the city of

Daugavpils, this have been the first Living Library in Latvia.

 

Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2011 10 10 – 2012 12 31
Projekto pavadinimas Socialinis taksi
Sutarties nr. 107 C/11
Finansavimo suma 15000 Lt
Remiantis fondas Nyderlandų fondas R.C. Maagdenhuis
Projekto tikslai Sukuriant socialinį taksi Vilniuje sudaryti sąlygas efektyvesniam krizės padarinių šalinimui – laisvam neįgaliųjų judėjimui į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Projektas „Socialinis taksi Vilniuje“ yra skirtas pradėti Vilniuje teikti socialinio taksi paslaugas. Socialinis taksi yra skirtas judėjimo negalią turinčius žmones vežioti į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas: darbas, ligoninė, universitetas, kinas, teatras, parduotuvė, susitikimas ir kt. Socialinis taksi tai nėra vien tik žmogaus nuvežimas iš vienos vietos į kitą, tačiau tai ir pagalba negalią turinčiam žmogus nusigauti iš buto iki automobilio (daug gyvenamųjų vietų yra nepritaikytos) ir palydėjimas iki galutinio tikslo tam prireikus. Taip pat vairuotojas turi mokėti bendrauti, mokėti pirmąją pagalbą, nes jo darbas ne bus vien tik žmonių vežiojimas, jo darbas bus suteikimas žmonėms motyvacijos. Projektas vyks 10 mėnesių, pirmi du mėnesiai bus pasiruošimas ir automobilio pirkimas bei įrengimas, o po dviejų mėnesių bus paleistas ir pats socialinis taksi. Prasidėjus projektui bus daug dėmesio skiriama į jo plėtrą ir tęstinumą. Bus deramasi su savivaldybe, bendraujama su įmonėmis, kurios norėtų įsidarbinti judėjimo negalią turinčius žmones, taip pat projektas bus pradėtas plėtoti ir kitose savivaldybėse. Projekto „Socialinis taksi Vilniuje“ metu bus atliekama studija, kurios metu bus analizuojama detaliai kitų šalių patirtis, esama rinka Lietuvoje, poreikis kiekvienoje savivaldybėje, finansavimo tinkamiausias modelis. Socialinis taksi jau yra: Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Švedijoje, UK, Baltarusijoje, Ukrainoje.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2011 12 09   – 2012 12 31
Projekto pavadinimas We’ve got a power
Sutarties nr. NORDBUK-2011- R4-2621
Finansavimo suma 57 990 DKK
Remiantis fondas Ministry of Science. Innovation and Higher Education
Projekto tikslai

“We’ve got a power” – it’s a project which will seek to

Innovativelly educate 26 youth leaders/future peer educators from 4 countries. Project will aim to use peer – to – peer education as a method and to create a Nordic network of peer educators – that will EMPOWER them to actively work in human rights (HR) education field.

 

Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

The experience of NSII proves peer education to be a promising method in this field and it has given a reason for developing it to the international level. Partner organizations as well as selected peer educators will be coming from different backgrounds and cultures – that will ensure the diversity and interculturalism as well as a share and combine the innovative methods and tools thus the relevant facilities for education of the peer educators will be provided. Peer educators will gain a POWER for being active citizens: they will be empowered with needed tools. Knowledge, skills and other competencies that will be later employed while working in their local communities and standing for everybody’s equal opportunities despite cultural, sexual, ethnical, linguistic and other differences. Therewith project will foster young people’s sense of ownership of Europe – they will recognise their role in creating human and peaceful communities based on democracy values. Programme is foreseen to ensure the smooth educational process of peer educators and the inclusion of a lot more young people in the project: training course and support measures for the realization of their own action plans and online evaluation meetings where peer educators will evaluate their experiences, learnings, benefits and will plan future activities.

After the end of the project a Nordic network of active peer educators will be developed and it will help to further promote tolerance and understanding. break negative stereotypes, prejudices, fight racism and xenophobia, raise the awareness of HR. prompt voluntary activities among all Nordic citizens.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

2012

Projekto pradžia – pabaiga 2012 – 01- 20 – 2012 -12-31
Projekto pavadinimas Socialinis taksi Vilniuje
Sutarties Nr. P12_2
Finansavimo suma 45000 Lt
Remiantis fondas OSFL projektai
Projekto tikslai Sukuriant socialinį taksi Vilniuje sudaryti sąlygas efektyvesniam krizės padarinių šalinimui – laisvam neįgaliųjų judėjimui į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Projektas „Socialinis taksi Vilniuje“ yra skirtas pradėti Vilniuje teikti socialinio taksi paslaugas. Socialinis taksi yra skirtas judėjimo negalią turinčius žmones vežioti į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas: darbas, ligoninė, universitetas, kinas, teatras, parduotuvė, susitikimas ir kt. Socialinis taksi tai nėra vien tik žmogaus nuvežimas iš vienos vietos į kitą, tačiau tai ir pagalba negalią turinčiam žmogus nusigauti iš buto iki automobilio (daug gyvenamųjų vietų yra nepritaikytos) ir palydėjimas iki galutinio tikslo tam prireikus. Taip pat vairuotojas turi mokėti bendrauti, mokėti pirmąją pagalbą, nes jo darbas ne bus vien tik žmonių vežiojimas, jo darbas bus suteikimas žmonėms motyvacijos. Projektas vyks 10 mėnesių, pirmi du mėnesiai bus pasiruošimas ir automobilio pirkimas bei įrengimas, o po dviejų mėnesių bus paleistas ir pats socialinis taksi. Prasidėjus projektui bus daug dėmesio skiriama į jo plėtrą ir tęstinumą. Bus deramasi su savivaldybe, bendraujama su įmonėmis, kurios norėtų įsidarbinti judėjimo negalią turinčius žmones, taip pat projektas bus pradėtas plėtoti ir kitose savivaldybėse. Projekto „Socialinis taksi Vilniuje“ metu bus atliekama studija, kurios metu bus analizuojama detaliai kitų šalių patirtis, esama rinka Lietuvoje, poreikis kiekvienoje savivaldybėje, finansavimo tinkamiausias modelis. Socialinis taksi jau yra: Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Švedijoje, UK, Baltarusijoje, Ukrainoje.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2012 – 01- 23 – 2014 -01-23
Projekto pavadinimas Pagalbos bendruomenei namai „Bitė“
Sutarties Nr. LEADER-11-ZARASAI-01-017
Finansavimo suma 119 997,9
Remiantis fondas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Projekto tikslai Projektas „Pagalbos bendruomenei namai – Bitė“ bus skirtas viešam interesui – pilietinės visuomenės, bendruomeniškumui ir aktyvumui skatinti Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijoje ypač didelį dėmesį skiriant jaunimui. Jis yra ne pelno siekiantis objektas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Planuojami vykdyti šie darbai:

 • Stogo dangos atnaujinimas;
 • Langų įstatymas;
 • Vidaus lubų remontas;
 • Vidaus sienų remontas;
 • Sanitarinių mazgų įrengimas;
 • Elektros instaliacija;
 • Išvežtos statybinės medžiagos;
 • Apdraustas pastatas.

 

Suremontuoti planuojamas pastatas yra senas (1925 m.), tačiau pakankamai geros būklės. Atremontavus pastatą, ne tik bus sudarytos galimybės vykdyti numatomas veiklas, tačiau tai prisidės ir prie miestelio vaizdo gerinimo, nes pastatas esantis miestelio centre suremontuotas kurs pridėtinę vertę. Numatoma pakeisti stogą, nes dabartinis yra vietomis pažeistas ir iš seno asbesto šiferio, įstatyti pastate naujus plastikinius langus, suremontuoti nudėvėtas sienas, lubas, grindis, sutvarkyti reikiamas pastate komunikacijas: elektra ir vandentiekis.

Pastato remontas suteiks reprezentatyvesnį vaizdą ir pačiam Antalieptės miesteliui. Remontuojant pastatą bus įdiegtos apsaugos technologijos, (signalizacija, priešgaisrinė sauga), suremontuotas pastatas bus apdraustas mažiausiai 5 metams, didžiausia atkuriamąja verte. Prie paraiškos pridedame organizacijos garantinį raštą (Nr.2R-102), kuriuo įsipareigojame už savo lėšas užsakyti draudimą.

 

Pristatyti projektą visuomenei ypatingą dėmesį skiriant projekto tikslinėms grupėms.

 • Viešinant projekto veiklas bus skleidžiami pranešimai spaudai vietinei žiniasklaidai (laikraštis „Zarasų kraštas“, žurnalas „Aukštaitiškas formatas“, tinklalapiai: Zarasai.lt, Zarasų bendruomenes.lt, Zarasuvvg.lt).
 • Projekto veiklos, eiga bus viešinama NSII tinklalapyje specialiai skirtame projekto veikloms ZVVG teritorijoje viešinti: ezerenai.lt .
 • Bus surengtas viešinimo renginys Antalieptėje, kuriame informuojama vietos bei artimų ZVVG teritorijos kaimų gyventojai apie pastato paskirtį bei planuojamas veiklas.
 • Projekto metu bus įsigytas aiškinamasis stendas, kuris viso projekto metu informuos visuomenę apie įgyvendinamą projektą.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai

Antazavės jaunimo klubas „Horizontas“, Salako bendruomenė „Sakalas“, Magučių jaunimo klubas „Surask save“, Lietuvos samariečių draugijos Zarasų rajono skyrius.

 

 

 

Projekto pradžia – pabaiga Project start: 01/05/2012 Project end: 30/09/2013
Projekto pavadinimas Demokratijos Kodas
Finansavimo suma 44.820,00 EUR
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai Projektu „Demokratijos kodas “ siekiama jaunimą paskatinti dalyvauti demokratijos struktūrose visų pirma keičiant bendrą kontekstą – neigiamas išankstines nuostatas mažiau galimybių turinčio jaunimo atžvilgiu. Patys jaunieji žurnalistai žurnalistinio tyrimo metu išbandė, kaip tiesiogiai iš visuomenės pažeidžiamų grupių išgirstus poreikius įgyvendinti vietos lygmenyje per sprendimus priimančias institucijas.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)
 1. Informuoti, motyvuoti, konsultuoti, mokyti ir palaikyti projekto dalyvius (jaunus žurnalistus ir mažiau galimybių turintį jaunimą) siekiančius atstovauti savo interesus;
 2. Įtraukti įgyvendinto demokratiškumo projekto „Demokratijos adresas – žurnalistika“ alumni, pasidalinti savo patirtimi ir motyvuoti dalyvius.
 3. Kartu su sprendimų priėmėjais įvairaus lygmens įstaigose spręsti mažiau galimybių turinčio jaunimo atskirtį lemiančias problemas (tikslas – bent 10 sričių/ kliūčių);
 4. Jaunųjų žurnalistų parengtuose straipsniuose objektyviai atspindėti mažiau galimybių turinčio jaunimo galimybes dalyvauti demokratinėse struktūrose, jų interesus ir poreikius žiniasklaidoje (nieko apie mažiau galimybių turintį jaunimą be mažiau galimybių turinčio jaunimo);
 5. Skatinti mažiau galimybių turintį jaunimą domėtis vietos savivaldos ir kitų įstaigų veikla, dalyvauti demokratinių struktūrų veikloje.
 6. Galinti jaunuosius žurnalistus dalyvauti demokratiniuose visuomenės procesuose: skatinti dalyvavimą demokratinėse struktūrose.
 7. Įgalinti jaunuosius žurnalistus kritiškai vertinti žiniasklaidos produktus ir dalyvauti savireguliacijos procesuose.
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2012 07 02 – 2012 11 01
Projekto pavadinimas Jaunimo verslumo ugdymas Antalieptės miestelyje
Finansavimo suma 6700 Lt
Remiantis fondas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2012 09 18 – 2012 12 31
Projekto pavadinimas Visi skirtingi – visi lygūs
Sutarties nr. D4-341
Finansavimo suma 15 000 Lt
Remiantis fondas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto tikslai Prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi stiprinant ir plečiant NSII veiklas, kurios didina supratimą apie žmogaus teises, katalizuoja demokratiškumą ir užtikrina aktyvų dalyvavimą mažinant diskriminaciją visais pagrindais.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Projekto tikslas – prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi stiprinant ir plečiant NSII veiklas, kurios didina supratimą apie žmogaus teises, katalizuoja demokratiškumą ir užtikrina aktyvų dalyvavimą mažinant diskriminaciją visais pagrindais.

Šio tikslo siekiama pasitelkiant šiuos uždavinius:

 1. Keisti visuomenės pažeidžiamų grupių vaizdavimą žiniasklaidoje.
 2. Ugdyti supratimą apie žmogaus teises jaunimo tarpe.
 • Sustiprinti, ir praplėsti žurnalistų ugdymo programos komandą ir techninę bazę projekto veikloms ir jų tęstinumui.
 • Įgyvendinti žmogaus teisių atstovavimo modelį žiniasklaidoje:         įgyvendinant žurnalistinius tyrimus ir užtikrinant žiniasklaidos monitoringą su grįžtamuoju ryšiu.
 • Sudaryti sąlygas NVO ir žiniasklaidos bendradarbiavimo tęstinumui žurnalistinių tyrimų įgyvendinimo srityje.
 • Stiprinti ir plėsti „Gyvąją biblioteką“.
 1. Įgyvendinti neapykantos kalbos mažinimo kampaniją „Stabdyk neapykantos kalbą“ („No hate speech“).
 • Formuoti ir koordinuoti, skatinti nacionalinį kampanijos komitetą atkreipti valstybinių institucijų dėmesį į žmogaus teisių ugdymo svarbą.
 • Taikyti sugestyvius būdus ir patrauklias priemones skatinančias žmogaus teisių aktyvizmą.
 • Tiesioginė jaunimo įtrauktis į neapykantos kurstymo prevenciją ir žmogaus teisių užtikrinimo jaunimo tarpe veiklas.
 1. Organizacijos veiklų tvarumo užtikrinimas stiprinant NSII gebėjimus, viešumą, institucinę bazę bei alternatyvių finansų šaltinių paiešką.
 • Stiprinti NSII organizacines kompetencijas, gebėjimus, strateginį planavimą.
 • Stiprinti organizacijos institucinę bazę.
 • Sudaryti sąlygas alternatyvių finansų mechanizmų paieškai ir jų įgyvendinimui.

Projekto tikslinės grupės: žmogaus teisių, jaunimo NVO, jaunimas, pažeidžiamos grupės, žurnalistai (-tų NVO)

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga  
Projekto pavadinimas The Address of Human Rights – Journalism
Finansavimo suma  
Remiantis fondas  
Projekto tikslai

The ethnic minorities and migrants are shown in the negative context by the media. This process is not properly monitored in the EU Member States despite the existence of EU Racial and EU Audiovisual Directives. The legally binding EU laws needs to be promoted.

New EU countries like Lithuania, Latvia and Bulgaria only recently started to excercise the freedom of speech. However this freedom is not unlimited – old EU countries has already learned how to use the Freedom of Speech responsibly.

Our partner countries such as Belgium, Italy, Spain are being characterised by much longer democracy traditions. In the latter new strategies are created in order to overcome the hate speech, racism and xenophobia. For this reason a platform for cooperation among the different profiles of organizations will be created: Human Rights NGOs, journalistic NGOs and institutions, which prepare journalists. Three thematic workstreams will make changes within different groups – ‘Opinion framers’, ‘Society at large’, and potential victims of the racism and hate-speech.

 

Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

The aim of the project is to reduce racism and xenophobia by changing portrayal of socially vulnerable groups in media.

Following goals will help to reach the aim of the project:

 1. To establish a network for international cooperation among the organisations working with anti-racism and anti-xenophobia, journalists and institutions educating journalists.
 2. To enable the journalists and editors of various media means as the ones shaping the public opinion to recognise hate provocation, stereotypes and learn of how to adequately react to them: neutralise, strengthen mutual understanding and raise awareness on racism and xenophobia.
 3. To increase the capacity of the organisations working with potential victims of racism and xenophobia, as well as capabilities to collaborate with journalists. And thus to transfer the experience for potential victims of racism and xenophobia so to avoid stereotyping while representing themselves for media.
 4. To initiate, coordinate and support the international journalistic campaign, which analyses the roots of intolerant attitudes and behaviour and promotes public consciousness.
 5. To run media monitoring and react to hate speech appearing in media.
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2012 08 01 – 2013 02 28
Projekto pavadinimas Grįžk į kiemą
Sutarties nr. LT-12-E70-2012-R2
Finansavimo suma 5450 EU
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2012 05 01 – 2012 10 01
Projekto pavadinimas Training of Trainers for Human Rights Education „Vouch for Human Rights“
Sutarties nr. LT-31-E2-2012-R1
Finansavimo suma 15 393 EU
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai

Mokymų tikslas – sukurti mokymų vadovų, tikslingai dirbančių žmogaus teisių ugdymo srityje, tinklą, suteikiant reikalingas žinias ir gebėjimus.

Labai svarbus dėmesys bus skiriamas tęstinumui užtikrinti: projekto partneriai sieks įtraukti į savo edukacines veiklas mokymuose dalyvavusius mokymų vadovus ir ypač į mokymus bendraamžių švietėjams.

Projektas atitiks 2011 m. programos ”Veiklus jaunimas” prioritetą, nes yra nukreiptas į žmonių, dirbančių su kitais jaunais žmonėmis ugdymą ir kompetencijų kėlimą.

Mokymai ir tęstinė veikla (mokymų vadovai tęsia veiklą žmogaus teisių ugdymo srityje) užtikrins visų nuolatinių teminių prioritetų įgyvendinimą ir apskritai kalbant, žmogaus teisių kultūros sukūrimą: didės jaunų žmonių dalyvavimas pilietinės visuomenės kūrime (žmonių orumas yra lygus – tai ne tik kaip vertybė pati sau, bet taip pat kaip pagrindinis pilietinės visuomenės principas), kurioje saugomos ir gerbiamos žmogaus teisės. Tai aprėpia etninių ir tautinių mažumų ir įvairių socialinių grupių integraciją, lygias galimybes.

Įtraukties didinimas – dar vienas iš prioritetų bei principų, kuriais remiantis bus ugdomi, vėliau palaikomi ir konsultuojami mokymų vadovai.

 

Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Mokymai mokymų vadovams “EmPowered: HR Power via Empathy” orientuoti į mokymų vadovų kompetencijų dirbti su žmogaus teisėmis ugdymą. 10 projekto partnerių numato tęstines bendraamžių švietėjų tinklo veiklas, į kurias bus orientuota visa mokymų programa ir pasiruošimo mokymams etapas. 7 dienų mokymų programa sudaryta taip, kad užtikrintų dalyvių patirčių mainus ir mokymąsi. Pasirinktos žmogaus teisių temos yra tos, su kuriomis dirba partnerių organizacijos. Projekto metu daug dėmesio bus skiriama bendram suvokimui apie žmogaus teises, jų universalumų ir žmogaus teisių ugdymą didinti, konkrečioms situacijoms, vietų realijoms ir tam tikroms mažumų (tautinių, etninių, seksualinių, turinčių negalią) grupėms kylantiems iššūkiams nagrinėti. Projekto metu dalyviai turės galimybę susipažinti su žmogaus teises laiduojančiais dokumentais, suprasti skirtingus įgyvendinimo sunkumus skirtingose šalyse. Remdamiesi pavyzdžiais, kitų šalių ar organizacijų praktikomis, mokymų vadovai kurs, plėtos ir adaptuos naujus instrumentus, metodikas žmogaus teisių ugdymui. Mokymų metu dalis programos bus skiriama žmogaus teisių aktyvistų ir mokymų vadovų ne tik vertybinėms, bet ir asmeninėms kompetencijoms ugdyti – jie bus ruošiami dirbti su jaunimo lyderiais, būsimais bendraamžių švietėjais (grupės procesai, konfliktų sprendimas). Mokymų dalyviai taip pat įsitrauks ir bandys spręsti tam tikras Lietuvos – vietos, kurioje vyks mokymai, problemas. Planuojama atlikti visuomenės apklausą ir parengti rekomendaciją Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai dėl žmogaus teisių ugdymo programos įtraukimo į kitas švietimo programas. Besikeičiančias nuostatas ir naujai įgyjamas kompetencijas vertins patys dalyviai ir išorinis ekspertas.

 

 

Projekto rezultatai

jauni žmonės įsisąmonino savo, kaip Europos piliečių, pilietiškumą ir suvokė savo vaidmenį dabarties ir ateities Europoje;

– projektu buvo sprendžiamos visai Europai iškylančios bendros problemos, pvz., rasizmo, ksenofobijos ir antisemitizmo, piktnaudžiavimo narkotikais ir kt.;

– pasirinkta projekto tema buvo aktuali visai Europai, pvz., ES plėtra, Europos institucijų vaidmuo ir veikla, ES veiksmai ir sprendimai su jaunais žmonėmis susijusiais klausimais;

– projektu buvo svarstomi esminiai ES principai, tokie kaip laisvė, demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir esminėms laisvėms, lygybė prieš įstatymą.

 

Projekto partneriai “New Generation – new Initiative” (nGnI) Global Youth Union Foundation, Public Information and Need of Knowledge (PINK Armenia), Youth Center “Araks”, Budgetary agency of Volgoda oblast youth policy “Sodruzhestvo”, Scientific and Research association for Art, Cultural – Educational programmes and Technology EpeKA, NGO “Culture. Tolerance. Friendship”, Surf the Earth Project – STEP, Human Right Defence Centre

 

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 01 03 – 2014 06 07
Projekto pavadinimas SET Reality
Sutarties nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00039
Finansavimo suma 12 400 EU
Remiantis fondas Švietimo mainų paramos fondas
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

2013

Projekto pradžia – pabaiga 2013 01 03 – 2014 06 07
Projekto pavadinimas NVO sektoriaus stiprinimas sudarant sąlygas naudotis Socialinio taksi paslauga
Sutarties nr. CH-5-FM-1/77
Finansavimo suma 279 083,55
Remiantis fondas Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto tikslai Paprojekčio tikslas yra: NVO sektoriaus stiprinimas sudarant sąlygas naudotis socialinio taksi paslauga Vilniuje.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)
 1. Skatinti judėjimo negalią turinčių žmonių dalyvavimą NVO sektoriuje Vilniaus mieste.

 

 1. Skatinti negalią turinčius žmones savanoriauti NVO organizacijose.

 

 1. Sukurti socialinio taksi paslaugas judėjimo negalią turinčių žmonių vežiojimui į socialinio užimtumo vietas.

 

 1. Užtikrinti socialinio taksi tęstinumą vežant judėjimo negalią turinčius žmones į socialinio užimtumo vietas, pasitelkiant finansavimą generuojančias priemones.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 07 23 – 2014 05 31
Projekto pavadinimas Positive – Human Rights and peer-to-peer education
Sutarties nr. LT-21-35-2013-R2
Finansavimo suma 12 105 EU
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 05 23 – 2014 07 01
Projekto pavadinimas Positive – Human Rights and peer-to-peer education
Sutarties nr. LT-43-E9-2013-R1
Finansavimo suma 16,619.00 EU
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai  
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)  
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 05 23 – 2014 08 01
Projekto pavadinimas Statome komunikacijos tiltus
Sutarties nr. LT-21-18-2013-R1
Finansavimo suma 7 800 EU
Remiantis fondas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Projekto tikslai “Statome komunikacijos tiltus” yra Europos savanorių tarnybos vykdomas projektas, kuris dirba su demokratija ir žmogaus teisių pažeidimais bei iškelia problematiką žiniasklaidoje, naudojant kūrybingus komunikacijos produktus. Projektas vyksta Italijoje, kur atvyksta savanoris iš Nacionalinio socialinės integracijos instituto, vykdyti projektinę veiklą per Europos savanorių tarnybą partnerių TDM 2000 organizacijoje.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Projektas bus įgyvendinamas per šias veiklas:

Jaunimas iš abiejų šalių bus jungiamas bendro tikslo ugdyti visuomenės sąmoningumą žmogaus teisių pažeidimų bei demokratijos palaikymo bei sprendimų priėmimo temomis, bendradarbiavimui pasitelkiant žiniasklaidos pagalbą.

Jaunimas bus supažindinamas, kaip gali dalyvauti keičiant dabartinę situaciją matant, skaitant ir klausant žurnalistinius produktus iš įvairių mokymų, seminarų, kursų, vietinių bei nacionalinių renginių.

Įtraukiant vietinę bendruomenę, socialiai pažeidžiamų grupių bei mažiau galimybių turinčių žmonių problemos bus atspindėtos žurnalistiniuose produktuose apie mažumas, socialiai atskirtas bei diskriminuojamas grupes, TDM 2000 veiklas, projektus bei jaunimo įtraukimą į aktyvų dalyvavimą.

Savanoriai bus atsakingi už žurnalistinių produktų paruošimą, integravimasį į Cagliari bendruomenę, kad galėtų reprezentuoti ES principus bei vertybes, taptų mediatoriais tarp dviejų bendradarbiaujančių valstybių.

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

 

Projekto pradžia – pabaiga Project start: 15/09/2013 Project end: 15/02/2015
Projekto pavadinimas “All different – All equal: Human rights, active participation and variety”
Projekto nr. EEE-NVO-K1-DP-32-320
Finansavimo suma  
Remiantis fondas  
Projekto tikslai

The goal of the project “All different – All equal: Human rights, active participation and variety” is to take a part in development of civil society by strengthening and expanding the activities of NSII, which educate about human rights, stimulate democracy and ensure active participation in fighting against discrimination.

 

Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)
 • To strengthen and expand the team and technical basis for the journalists education program.
 • To implement the model of the human rights representation in the media by realizing the journalistic investigations and ensuring the monitoring of the media with the return effect.

To provide the space for continuity of the collaboration between the media and the NGO sector in the journalistic investigations.

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 05 02 – 2013 12 31
Projekto pavadinimas Social Taxi in Klaipėda
Sutarties nr. 004C/2013
Finansavimo suma 16 000 Lt
Remiantis fondas Nyderlandų fondas R.C. Maagdenhuis
Projekto tikslai The main objective of this project is to improve the mobility of disabled people, to create a very comfortable infrastructure for traveling from home to their working place.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)
 • Car/ taxi will be bought and adapted so it could be used for carrying disabled people having mobility problems;
 • Website will be created. It will ensure the visibility of the project and will help to easily find the information about the taxis and arrange it;
 • Taxi service for disabled people will be introduced and strongly advertised in mass media. The need of such a transport will be tested. Taxis will be used all year round, seven days a week. During the project the situation, problems and needs will be monitored;
 • Contracts with volunteer taxi driver will be signed. Our volunteers will be patient, polite and physically strong;
 • Gathered experience will be shared. The needs, problems, challenges and results will be checked and later on shared with the other organizations and whole society. Article will be written, meetings with the responsible authorities will take place. Radio commercials will be created to raise the awareness of employment of the disabled people. Stickers and posters will be published and other materials as t-shirts will be produced to spread the information about the project.
Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 01 01 – 2013 12 31
Projekto pavadinimas Socialinis taksi Klaipėdoje
Sutarties nr. J9 – 231
Finansavimo suma 41 500 Lt
Remiantis fondas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslai Plėtoti ir stiprinti Socialinį taksi Klaipėdoje, sudaryti sąlygas asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose;
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Socialinis taksi“ yra skirtas judėjimo negalią turinčius žmones vežioti į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas: darbas, ligoninė, universitetas, kinas, teatras, parduotuvė, susitikimas ir kt. „Socialinis taksi“ tai nėra vien tik žmogaus nuvežimas iš vienos vietos į kitą, tačiau tai ir pagalba negalią turinčiam žmogui nusigauti iš buto iki automobilio (daug gyvenamųjų vietų yra nepritaikytos) ir palydėjimas iki galutinio tikslo tam prireikus, lydėjimas viešas paslaugas teikiančiose institucijose.

 

 1. Sudaryti technines sąlygas projekto veiklai (automobilis);
 2. Sukurti gerą projekto prieinamumą ir motyvuoti tikslinę grupę naudotis Socialiniu taksi
 3. Užtikrinti projekto kokybę;
 4. Užtikrinti projekto tęstinumą.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

Projekto pradžia – pabaiga 2013 01 01 – 2013 12 31
Projekto pavadinimas Socialinis taksi Vilniuje
Sutarties nr. A72 – 354 (3.1.36 – SR)
Finansavimo suma 70 000 Lt
Remiantis fondas Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslai Plėtoti ir stiprinti Socialinį taksi Vilniuje, sudaryti sąlygas asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose;
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Socialinis taksi“ yra skirtas judėjimo negalią turinčius žmones vežioti į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas: darbas, ligoninė, universitetas, kinas, teatras, parduotuvė, susitikimas ir kt. „Socialinis taksi“ tai nėra vien tik žmogaus nuvežimas iš vienos vietos į kitą, tačiau tai ir pagalba negalią turinčiam žmogui nusigauti iš buto iki automobilio (daug gyvenamųjų vietų yra nepritaikytos) ir palydėjimas iki galutinio tikslo tam prireikus, lydėjimas viešas paslaugas teikiančiose institucijose.

 

 1. Sudaryti technines sąlygas projekto veiklai (automobilis);
 2. Sukurti gerą projekto prieinamumą ir motyvuoti tikslinę grupę naudotis Socialiniu taksi
 3. Užtikrinti projekto kokybę;
 4. Užtikrinti projekto tęstinumą.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

 

2014

Projekto pradžia – pabaiga 2014 01 01 – 2014 12 31
Projekto pavadinimas Socialinis taksi Klaipėdoje
Sutarties nr. J9 – 263
Finansavimo suma 57 700 Lt
Remiantis fondas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslai Plėtoti ir stiprinti Socialinį taksi Klaipėdoje, sudaryti sąlygas asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose;
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Socialinis taksi“ yra skirtas judėjimo negalią turinčius žmones vežioti į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas: darbas, ligoninė, universitetas, kinas, teatras, parduotuvė, susitikimas ir kt. „Socialinis taksi“ tai nėra vien tik žmogaus nuvežimas iš vienos vietos į kitą, tačiau tai ir pagalba negalią turinčiam žmogui nusigauti iš buto iki automobilio (daug gyvenamųjų vietų yra nepritaikytos) ir palydėjimas iki galutinio tikslo tam prireikus, lydėjimas viešas paslaugas teikiančiose institucijose.

 

 1. Sudaryti technines sąlygas projekto veiklai (automobilis);
 2. Sukurti gerą projekto prieinamumą ir motyvuoti tikslinę grupę naudotis Socialiniu taksi
 3. Užtikrinti projekto kokybę;
 4. Užtikrinti projekto tęstinumą.

 

Projekto rezultatai  
Projekto partneriai  

 

2018

Projekto pradžia – pabaiga 2018 03 20 – 2021 03 20
Projekto pavadinimas ,,Žmogus – žmogui”
Sutarties nr. 08.3.-ESFA-K-415-01-0182
Finansavimo suma 100 000 EUR
Remiantis fondas Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.
Projekto tikslai Sukurti palankias sąlygas vyresnio, darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą socialinėje srityje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.
Trumpas projekto aprašymas (uždaviniai, veiklos)

Vyresni nei penkiasdešimt keturių metų asmenys dažnai iškrinta iš darbo rinkos, o vėliau į ją įsitraukti tampa gana sunku, patiria skurdą ir socialinę atskirtį. Dėl šios priežasties projektu siekiama padėti vyresniems negu penkiasdešimt keturių metų asmenims įgyti naujų kompetencijų – kompiuterinio, finansinio raštingumo, socialinių įgūdžių ir suteikti galimybę savanoriauti.

Projekto tikslinė grupė: vyresnio, darbingo amžiaus asmenys (nuo 55 m.), gyvenantys Utenos, Zarasų, Visagino, Ignalinos ir Anykščių rajonų savivaldybėse.

 

Projekto rezultatai  Projekte dalyvaus 145 asmenys, kurie bus išklausę bent vienus, iš išvardintų mokymus: finansinio, kompiuterinio raštingumo, socialinių gebėjimų, be to, bus suteikta galimybė asmenims savanoriauti.
Projekto partneriai   –