EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

EEA+Grants+-+JPG

GaukFinansavima.lt

Vilniaus buhalterių grupė

Aukok.lt

SMScredit.lt

[partneris]

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programa. NVO Programos Lietuvoje tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino. [/partneris] [partneris]

veiklus-jaunimas

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra koordinuojanti programą „Veiklus jaunimas“ 2010 – 2014 m. finansavo net 8 Instituto projektus.

[/partneris] [partneris]

sveicaraiLietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Šios programos dėka galėjome įsigyti ir pritaikyti naująjį Vilniaus Socialinio taksi automobilį, užtikrinti darbuotojų atlygį, pasirūpinti programos reprezentacinėmis priemonėmis.

[/partneris] [partneris]

OSFLOSFL projektai

Viešoji įstaiga “OSFL PROJEKTAI” (OSFLP) yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Osfl projektai finansavo du organizacijos projektus – 2011 m. Socialinę virtuvę ir 2012 m . Socialinį taksi Vilniuje.

[/partneris] [partneris]

SADMSocialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinės 2012 m. ministerija finansavo organizacijos projektą skirtą diskriminacijos mažinimui. Projektas prisidėjo prie Gyvosios bibliotekos, bendraamžių švietėjų veiklų.

[/partneris] [partneris]

smpf

Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas 2011 – 2012 m. finansavo Instituto projektą – Pozityvas, tai žmogaus teisių ugdymas pasitelkiant bendraamžių švietimą jaunimo tarpe. Projektas buvo TAPK projekto dalimi.

[/partneris] [partneris]

KPFfondas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Kartu su Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupe 2012 m. finansavo Instituto projektą, skirtą Antalieptėje esančio, organizacijai priklausančio pastato remontą.

[/partneris] [partneris]

e.pilieciams

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Jos užduotis -įgyvendinti daugiau kaip 15 Bendrijos finansuojamų programų dalis ir priemones, susijusias su švietimu ir mokymu, aktyvia pilietine veikla, jaunimu, garsu ir vaizdu bei kultūra. 2011 m. finansavo projektą „Keliaujančios socialinės virtuvės“.

[/partneris] [partneris]

olandOlandijos ambasada

Olandijos ambasada . 2011 m. finansavo Gyvosios bibliotekos stiprinimą.

[/partneris] [partneris]

Bodyshop

SIA Bodybalt filialas

SIA Bodybalt filialas 2012 m. skyrė paramą Antalieptėje veikloms su jaunimu bei Antalieptėje įrengtu bitynu.

[/partneris] [partneris]

Aukok.lt

Tai 2009 m. startavusi pirmoji ir didžiausia Lietuvoje aukojimo svetainė, kuri suteikia galimybę privatiems asmenims ir įmonėms aukoti patogiau. Aukok.lt padeda surinkti lėšas įvairioms organizacijoms, vykdančioms socialinius projektus, skirtus vaikams, neįgaliesiems, jaunimui ir šeimai, gyvūnams, skurdui mažinti, pilietiškumui ugdyti ir t.t. [/partneris] [partneris]

norden

Ministry of science innovation and Higher Education

Ministry of science innovation and Higher Education 2011 m. skyrė finansavimą jaunimo žmogaus teisių ugdymui – bendraamžių švietimui.

[/partneris] [partneris]

smm

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

2009 m. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras skyrė Instituto žurnalistų ugdymo programai finansavimą. Tai buvo pirmasis Instituto projektas gavęs finansavimą.

[/partneris] [partneris]

logo_set_201_142

Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa

Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą siekiant, kad regionas taptų patrauklus gyventi ir lankytis. Programai esame dėkingi už 2013 m. finansuotą Socialinio taksi plėtros projektą.

[/partneris] [partneris]

klaiped

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos savivaldybė prisideda organizuojant Socialinį taksi, kuris veikia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programos rėmuose.

[/partneris] [partneris]

vilniausm

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus savivaldybėprisideda organizuojant Socialinį taksi, kuris veikia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programos rėmuose.

[/partneris] [partneris]

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Departamentas finansavo du organizacijos projektus 2011 ir 2012 m. Projektai buvo skirti Antalieptėje esančio bityno įkūrimui – jaunimo verslumo ugdymui.

[/partneris] [partneris]

lenk_lit

Lietuvos ir lenkijos mainų fondas

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas remia jaunųjų lietuvių ir lenkų idėjų įgyvendinimą, finansiškai remia jaunimo mainus, iniciatyvas, seminarų, mokymų ir kitų jaunimo renginių organizavimą. 2010 m. šis fondas finansavo projektą „Demokratijos adresas – žurnalistika“.

[/partneris] [partneris]