Pradėkime vasarą su Kritinio mąstymo festivaliu 2017!

Kritinio mąstymo festivalis 2017 – tai tarptautinis keturių dienų kritinio mąstymo festivalis jauniesiems žurnalistams ir nuomonės formuotojams (14 – 19 metų), kuriame patys dalyviai yra dalinai atsakingi už renginio turinį. Festivalis veikia šiais trimis principais:
• Mokytis – tai dalyvauti žiniasklaidos ir medijų raštingumo ekspertų dirbtuvėse ir diskusijose.
• Mokyti – remiantis inovatyviais kritinį mąstymą skatinančiais metodais, kurtais Nacionalinio socialinės integracijos instituto (toliau – NSII) ekspertų, šviesti bendraamžius.
• Kurti – atrasti meną kaip būdą kritiškai ir pilietiškai reflektuoti realybę.

Kada ir kur?
Kritinio mąstymo festivalis 2017 vyks birželio 8-12 dienomis neformalaus ugdymo ekspertų pamėgtame „Inovatorių slėnyje“ Antalieptėje, Zarasų rajone.

Kodėl?
Spartėjant informacinių technologijų vystymuisi viešosios informacijos poveikis tampa svarbiu pasaulėjautos, pamatinių vertybių ir priklausymą valstybei formuojančiu veiksniu. Vis dėlto, viešosios informacijos gausa be įgūdžių ją tinkamai reflektuoti turi neigiamą poveikį: didinama pažeidžiamų grupių atskirtis, kurstoma neapykanta, priešiškumas savo valstybei. Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas yra dar aktualesni pagrindiniam informacinio karo taikiniui – tautinių bendrijų jaunimui Gebėdami kritiškai vertinti medijas ir viešojoje erdvėje vyraujančias tendencijas vyresniųjų klasių tautinių bendrijų moksleiviai gebėtų išmaniau naudotis žiniasklaidos priemonėmis, perprasti socialinių tinklų pagrindinius principus ir saugumo juose svarbą, išmoktų dekonstruoti dirbtinai kuriamą „mes“ ir „jie“ atskirtį.

Ką veiksime?
Užsiėmimai, kurių rėmuose festivalio dalyviai įgyvendins savo idėjas, yra šie: video dirbtuvės, „atpažink žurnalistiką, dezinformaciją ir propagandą“ intelektinis žaidimas, open-mike vakarai (platforma dalyviams kalbėti informacinio raštingumo svarbos tema), svečių pranešimai (ypatingą dėmesį skiriant lenkakalbių ir rusakalbių komunikacijos srityje dirbančių lektorių vizitavimui), kritinė karaokė, fotožurnalizmo dirbtuvės, kūrybinio rašymo dirbtuvės, antraščių konkursas, baltosios propagandos metodas. Dalyviai patys bus atsakingi už Kritinio mąstymo festivalio 2017 komunikaciją, kas padės ne tik gebėti atpažinti žiniasklaidos ir socialinių tinklų strategijas, tačiau ir patiems su ekspertų pagalba jas kurti.

Kas dalyvaus?
NSII jau dirba su 90 moksleivių, kurių pusę sudaro tautinių bendrijų jaunuoliai iš geopolitiškai jautriausių regionų. 19 jų dalyvauja jaunųjų žurnalistų programoje, kurioje su ekspertų pagalba rengia straipsnius žmogaus teisių temomis, o kiti – savarankiškai užsiima bendraamžių švietimo metodu savo bendruomenėse. Visi šie 90 moksleivių dalyvavo rudenį vykusiuose kritinio mąstymo mokymuose, kur buvo įgalinti atpažinti manipuliacijas žiniasklaidoje, propagandos technikas, marketingo, viešųjų ryšių ir socialinių tinklų strategijas. Dalyvauti Kritinio mąstymo festivalyje 2017 iš šių moksleivių bus atrinkti 30 aktyviausių.
panda grizta

Komentarai