Kreiptasi dėl tikrovės neatitinkančios informacijos

20 nevyriausybinių organizacijų kreipėsi į  LNK ir UAB „Žinių studija”  dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimo. Rašte teigiama, kad reportažo formuluotės dėl pilietinę poziciją išreiškusių organizacijų finansavimo yra yra manipuliatyvios, tendencingos ir neatitinka tikrovės. Organizacijos prašo šią informaciją viešai paneigti.  Nesulaukę skubios informavimo priemonės reakcijos besikreipusios organizacijos planuoja kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, Visuomenės informavimo etikos komisiją ir  teismą. Žemiau pateikiame kreipimosi tekstą.

 
2015 m. rugpjūčio 25 d. Donato Stundžio ir Vlado Gričiūno LNK žiniose transliuotame reportaže žiūrovams leidžiama suprasti, kad bene 20 Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančių žmogaus teisių gynimo organizacijų, reikalavusių valstybės institucijų viešai paaiškinti motyvus neskirti konkursą laimėjusio Jono Laniausko į pareigas Jaunimo reikalų departamente, taip elgiasi dėl to, kad J. Laniausko dėka pačios yra gavusios paramą iš Vilniaus miesto savivaldybės, o galbūt net finansuojamos Rusijos Federacijos. 

Reportaže pranešamFoto faccea: „Neoficialiais šaltiniais teigiama, kad daugelį šių organizacijų [pasirašiusių viešą kreipimąsi dėl J. Laniausko neskyrimo – red. past.] Laniausko dėka yra gavę Vilniaus savivaldybės finansavimą savo projektams”. 

Toliau šis „neoficialiais šaltiniais” paremtas teiginys yra tendencingai gretinamas su LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto buvusio pirmininko A. Anušausko pasisakymu apie Rusijos įvairių fondų teikiamą paramą ir įtaką NVO sektoriui: „Su Rusijos įvairiais fondais, pirmiausia Rosotrudniečiestva jie patys deklaruoja, kad jų parama buvo išskirstyta vos ne 90 organizacijų, bet šiaip jau patikrinus savo laiku, paaiškėjo, kad tą paramą gavo kelis kartus mažesnis skaičius. Kitos galbūt nedeklaravo, gal iš tikrųjų negavo, skaidrumo šiuo atveju čia nėra.“ Toliau reportaže tęsiama: „Neskaidrų nevyriausybininkų organizacijų finansavimą Anušauskas šiuo atveju laiko pavojingu ir grėsmę keliančiu reiškiniu”. 

Šios žinių reportažo formuluotės prasilenkia su  profesionalios, nešališkos žurnalistikos standartais,  yra manipuliatyvios, tendencingos ir neatitinka tikrovės. Pažymime, kad nevyriausybinės organizacijos Vilniaus miesto savivaldybės paramą gauna konkurso būdu, remiantis objektyviais kriterijais, kuriuos tvirtina konkurso komisija. NVO finansavimas yra viešas ir skaidrus, bet kurio konkurso rezultatus galima lengvai patikrinti viešuose šaltiniuose. Todėl nevyriausybinių organizacijų kaltinimas, remiantis „neoficialiais šaltiniais“, tuo, kad jos užsiima nusikalstamais korupciniais veiksmais, yra ne tik tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka, bet ir šmeižikiška informacija. 

Ypatingai atkreipiame dėmesį į tai, kad nė vienai iš kreipimąsi inicijavusių NVO nebuvo suteikta galimybė pasisakyti, kas yra būtina pagal Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. 22 straipsnio antrą dalį ,kad “ <…>kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t. y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti ar paneigti klaidingą informaciją. Jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei.“ 

Visuomenės informavimo įstatymas numato, jog „kiekvienas juridinis asmuo, kurio dalykinei reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams pakenkė tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka informacija, turi teisę <…> pareikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas <…> paneigtų tikrovės neatitinkančią informaciją.“ Reikalaujame nedelsiant viešai paneigti šią tikrovės neatitinkančią informaciją. 

Tikime laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos nauda visuomenei ir demokratijai, objektyvios ir kompetentingos žurnalistikos svarba ginant viešąjį interesą, tad esame nusivylę šiuo reportažu, kaip neatitinkančiu profesionalios žurnalistikos ir etikos standartų bei keliančiu rimtų klausimų dėl redakcijos šališkumo ir visuomenės klaidinimo. 

Maža to, ši  nepagrįsta faktais, tendencinga informacija meta šešėlį ant jaunimo organizacijų bei bendrai pilietinės visuomenės. Besikreipiančios organizacijos dirba Lietuvos valstybės labui, siekia prisidėti prie sąmoningos ir atsakingos visuomenės ugdymo ir tiki, kad Lietuvos valstybė yra progresyvi, žmogaus teises gerbianti europietiška valstybė, kurioje nepriimtini užkulisiniai politiniai žaidimai. 

Primename, kad reportaže minimos organizacijos savaitės pradžioje kreipėsi į LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę bei Valstybės saugumo departamento direktorių Darių Jauniškį su prašymu viešai pateikti konkrečių faktų bei įrodymų, kuriais remiantis priimtas sprendimas nepaskirti Jaunimo reikalų departamento direktoriumi konkursą laimėjusio Jono Laniausko. Rašte pabrėžta, kad atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją, neaiškūs ir konkrečiais įrodymais nepagrįsti, visuomenei atvirai nepateikiami motyvai, kodėl iki šiol viešai teigiamai vertintas rusų tautybės Lietuvos pilietis nėra tinkamas toliau rūpintis Lietuvos jaunimo klausimais, kelia nereikalingą įtampą visuomenėje, kurios integralia sudėtine dalimi yra rusų mažuma. 

Tenka apgailestauti, kad šių organizacijų prašymo viešai pateikti konkrečių faktų bei įrodymų sumenkinimas bei kompromitavimas toliau komplikuoja situaciją, didina nepasitikėjimą valstybės institucijomis bei prieštarauja Visuomenės informavimo įstatymui ir žurnalistinei etikai.

Atkreipiame dėmesį, kad informacijos apie viešą konkursą laimėjusio J. Laniausko neskyrimą į direktoriaus pareigas viešu prieinamumu ir sklaida turėtų būti suinteresuota ir žiniasklaida, jei ji vadovaujasi informacijos laisvės principais ir visuomenės teise žinoti. Tad nešališka žiniasklaidos pozicija vykstant demokratiniam procesui – piliečiams reikalaujant informacijos iš valstybės institucijų – dabar yra kaip niekad aktuali.

Nesulaukę skubios informavimo priemonės reakcijos planuojame kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, Visuomenės informavimo etikos komisiją ir į teismą.

 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto Teisės programų vadovė  Jūratė Guzevičiūtė

Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė Neringa Jurčiukonytė

Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Akvilė Burneikaitė

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos pirmininkas Martynas Stukas

MOPT Jaunųjų Maltiečių vadovas Vaidas Tumėnas

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos prezidentas Tadas Vadvilavičius

VšĮ „Sėkmės mokykla” direktorius Nerijus Buivydas

VšĮ „Actio Catholica Patria” direktorė Kristina Mačiulytė

VšĮ „Politikos tyrimų ir analizės institutas” direktorius Marius Ulozas

VšĮ „Jaunimo iniciatyva” direktorius Mindaugas Busila

Asociacijos Jaunimo verslo klubas prezidentas Evaldas Damanauskas

VšĮ „Projektų akademija”  Lina Mockaitytė

VšĮ „Vilniaus socialinis klubas” Cedric Raffier

VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras” direktorė Rimantė Eidukevičiūtė

VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras”  direktorė  Dalia Beliukevičiūtė

Asociacija „Laisvo mokymosi centras”  Nerijus Miginis

Asociacija „Pilietiško jaunimo sąjunga”  viceprezidentas Olegas Beriozovas

VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras” direktorė Greta Girškaitytė

VšĮ „Švietimo ir kultūros centras Jaunimas vaikams” direktorė Justė Karpavičiūtė

Asociacijos „Lietuvos skeptikų draugija” pirmininkė Urtė Žukauskaitė

Lietuvos medicinos studentų asociacija l.e.p. prezidentas Rytis Kalinauskas

 

Komentarai