Kreiptasi dėl konkurso JRD direktoriaus pareigoms užimti rezultatų vertinimo

Jaunimo, su jaunimu dirbančios ir žmogaus teisių gynimo  organizacijos kreipėsi į LR prezidentę Dalią Grybauskaitę, Socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę bei Valstybės saugumo departamento direktorių Darių Jauniškį su prašymu viešai pateikti konkrečius faktus bei įrodymus, kuriais remiantis priimtas sprendimas nepaskirti Jaunimo reikalų departamento direktoriumi konkursą laimėjusio Jono Laniausko. Kreipimęsi prašoma nurodyti, kokia jo veikla yra laikoma antivalstybine bei išaiškinti, kodėl jis tapo nebetinkamas rūpintis jaunimo gerove bei kodėl ši informacija nebuvo viešai pateikta konkurso proceso metu. Pateikiame kreipimosi į minėtas institucijas tekstą.

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išplatino pranešimą, kuriame nurodo, kad ministrė Algimanta Pabedinskienė priėmė sprendimą neskirti Jono Laniausko Jaunimo reikalų departamento direktoriumi. Nurodoma, kad sprendimas priimtas vadovaujantis Vyriausybės nutarimu, kuriame numatyta galimybė neskirti valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo gavus kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie konkursą laimėjusį asmenį.

Deja, SADM pranešime nepateikiama konkreti informacija, kodėl Jonas Laniauskas nėra tinkamas eiti JRD direktoriaus pareigas. Viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie konkursą laimėjusio kandidato ryšius su prorusiškomis organizacijomis, gavusiomis paramą iš Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, kelia rimtų klausimų, į kuriuos turi būti atsakyta viešai, atliepiant į visuomenės interesą.

Konkursas į JRD vadovo poziciją vyko viešai, bet kuri institucija ar organizacija galėjo dalyvauti proceso stebėjime bei pateikti visą su kandidato tinkamumu eiti pareigas susijusią jiems žinomą informaciją bet kuriame konkurso etape. Situacija, kai užuominomis leidžiama suprasti, kad konkursą laimėjęs asmuo netinkamas šioms pareigoms, kai jis nepaskiriamas eiti pareigas viešai nepaskelbiant konkrečių faktų bei argumentų dėl jo netinkamumo, neatitinka nei skaidrumo, nei gero valdymo principų.

Kaip rodo jaunimo organizacijų pozicija, įvairių institucijų išreikštas pritarimas ir paskatinimai, iki šiol Jono Laniausko veikla rūpinantis įvairių tautybių Lietuvos jaunimu buvo vertinama tik teigiamai. Be kitų jo veiklos rezultatų ir šios veiklos paskatinimų, Jonas Laniauskas buvo pripažintas 2014 metų labiausiai nusipelniusiu jaunimui žmogumi Lietuvoje. Šį titulą suteikusi Lietuvos jaunimo organizacijų taryba rėmėsi 66 didžiausių nacionalinių ir regioninių jaunimo organizacijų sprendimu, o tai – 200 000 jaunų Lietuvos žmonių.

Atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją, neaiškūs ir konkrečiais įrodymais nepagrįsti, visuomenei atvirai nepateikiami motyvai, kodėl iki šiol viešai pozityviai vertintas rusų tautybės Lietuvos pilietis nėra tinkamas toliau rūpintis Lietuvos jaunimo klausimais, kelia nereikalingą įtampą visuomenėje, kurios integralia sudėtine dalimi yra rusų mažuma.

Jonas Laniauskas yra viešai nesyk paskelbęs savo poziciją apie jam visiškai nepriimtiną Rusijos Federacijos politiką Ukrainos atžvilgiu bei nutrauktą veiklą Rusijos Federacijos finansuotomis organizacijose. Nei Valstybės saugumo departamentas, nei SADM nepaskelbė informacijos apie Jono Laniausko vykdytą ar vykdomą antivalstybinę veiklą, todėl kyla klausimas ar daugelį metų Lietuvos jaunimo labui dirbęs žmogus yra baudžiamas už kitame politiniame kontekste vykdytą veiklą, kuri tuometinėmis aplinkybėmis niekam nekėlė klausimų. Taip pat kyla klausimas, ar galima žmogui klijuoti valstybės priešo etiketę, nepateikus tvirtų įrodymų bei ignoruojant jo viešai skelbiamą poziciją, kuri atitinka Lietuvos valstybės poziciją Rusijos Federacijos veiksmų atžvilgiu.

Mes, žemiau pasirašiusios organizacijos, dirbame Lietuvos valstybės labui, siekiame prisidėti prie sąmoningos ir atsakingos visuomenės ugdymo, tikime, kad Lietuvos valstybė yra progresyvi, žmogaus teises gerbianti europietiška valstybė, kurioje nepriimtini užkulisiniai politiniai žaidimai ir neleistina žlugdyti asmens reputacijos bei karjeros remiantis gandais. Tikime, kad Lietuvos valstybingumo apsauga yra visiškai suderinama su skaidriu ir viešu procesu, pagarba visuomenės teisei žinoti, pagarba asmens orumui bei pagarba įvairias tautas bei kultūras integravusiai Lietuvos visuomenei.

Prašome viešai pateikti konkrečius faktus bei įrodymus, kuriais remiantis priimtas sprendimas nepaskirti Jaunimo reikalų departamento direktoriumi konkursą laimėjusio Jono Laniausko; prašome nurodyti, kokia jo veikla yra laikoma antivalstybine; prašome išaiškinti, kodėl jis tapo nebetinkamas rūpintis jaunimo gerove bei kodėl ši informacija nebuvo viešai pateikta konkurso proceso metu.

 

Tikimės greitos ir viešos reakcijos į iškeltus Lietuvos jaunimui ir visuomenei itin jautrius klausimus.

 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorė Dovilė Šakalienė

Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė Neringa Jurčiukonytė

Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Akvilė Burneikaitė

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos pirmininkas Martynas Stukas

Maltos pagalbos ordino tarnybos Generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos Prezidentas Tadas Vadvilavičius

VšĮ „Sėkmės mokykla” direktorius Nerijus Buivydas

VšĮ „Actio Catholica Patria” direktorė Kristina Mačiulytė

VšĮ „Jaunimo iniciatyva” direktorius Mindaugas Busila

Asociacijos Jaunimo verslo klubas prezidentas Evaldas Damanauskas

VšĮ „Projektų akademija”  Lina Mockaitytė

VšĮ „Vilniaus socialinis klubas” Cedric Raffier

VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras” direktorė Rimantė Eidukevičiūtė

VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras”  direktorė  Dalia Beliukevičiūtė

VšĮ „Politikos tyrimų ir analizės institutas” direktorius Marius Ulozas

Asociacija „Laisvo mokymosi centras”  Nerijus Miginis

Asociacija „Pilietiško jaunimo sąjunga”  viceprezidentas Olegas Beriozovas

VšĮ „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras” direktorė Greta Girškaitytė

VšĮ „Švietimo ir kultūros centras Jaunimas vaikams” direktorė Justė Karpavičiūtė

Asociacijos „Lietuvos skeptikų draugija” pirmininkė Urtė Žukauskaitė

Lietuvos medicinos studentų asociacija l.e.p. prezidentas Rytis Kalinauskas

Komentarai