Jaunimo garantijos – ką galime dėl efektyvaus jaunimo užimtumo nuveikti jau šiandien?

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, švietimo institucijų bei kitų jaunimo aktyvumu bei atstovavimu suinteresuotų organizacijų atstovus į diskusiją apie darbą su nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu.

Diskusijos metu bus pristatyta Jaunimo garantijų iniciatyva, kurios tikslas – užtikrinti efektyvų jaunimo užimtumą. Nedirbančiam ar nesimokančiam jaunimui ši programa žada greitą įdarbinimą arba tolesnių mokslų, stažuočių galimybę.

Ką galime padaryti jau šiandien, kad vis daugiau jaunimo būtų įtraukti į aktyvų mokymąsi, dalyvavimą bei darbo rinką?

Renginio dalyviai bus kviečiami pasidalinti savo įžvalgoms bei teikti siūlymus, padėsiančius užtikrinti efektyvų nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtraukimą į mokslą, darbo rinką, bei inovatyvias priemones jaunimo užimtumui užtikrinti.

Ši diskusija – tai pirmoji konferencijos apie darbą su niekur nesimokančiu, nedirbančiu ir mokymuose nedalyvaujančiu jaunimu Vilniaus mieste dalis. Diskusijos metu išgrynintos temos taps antros konferencijos dalies, įvyksiančios balandžio mėnėsį, pagrindu.

 

Renginio vieta: Vilniaus jaunimo informacijos centre, Konstitucijos pr. 3

Renginio data: 2015/ 03/ 31 15:30 val.

Registracija: http://goo.gl/forms/klgdmuBxZs

Registracija vyksta iki kovo 30 d.

 

Kontaktinis asmuo:

Jonas Laniauskas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas

Tel.: (8 5) 211 2356

Mob.: 865080798

El. p.: jonas.laniauskas@vilnius.lt

 

 

Renginio organizatoriai:

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyrius;
  • Nacionalinis socialinės integracijos institutas;
  • Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“.

 

 

Projektlaniauskasas „Jaunimas mieste – jaunimas miestui“ įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“

 

nfŠi veikla Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamo projekto „Visi skirtingi – visi lygūs: aktyvus dalyvavimas, įvairovė, žmogaus teisės“ dalis. 

Komentarai