20140207_123912Antalieptės miestelyje esantis pastatas, kadaise buvęs vienuolyno pirtimi, moksleivių bendrabučiu, kraštotyros muziejumi, po to – Kultūros namais, galiausiai tapo apleistas ir pamažu virto griuvėsiais, kol jo atgaivinimo darbų ėmėsi VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ (toliau NSII). Pastatas šiuo metu intensyviai renovuojamas. Pastate kuriama erdvė, skirta darbui su jaunimu, neformaliam ugdymui, o taip pat socialinių inovacijų idėjoms generuoti.

 

Kaip pasakojo NSII projektų vadovas Arūnas Survila, atliekant pastato renovacijos darbus jau pakeistas pastato stogas, sudėti langai, tad patalpos tapo sandarios ir apsaugotos nuo orų kaitos ir stipresnių vėjų. Įrengta katilinė ir pirmo aukšto šildymo sistema su grindiniu šildymu patalpose būnantiems garantuoja šilumą net per didžiausius speigus. Pastate įdiegtos elektros bei ventiliacijos sistemos, įrengti sanitariniai mazgai. Tęsiant projekto veiklas pastate kuriama erdvė, skirta darbui su jaunimu, neformaliam ugdymui ir socialinėms inovacijoms įgyvendinti.

20140207_12001820140207_12001120140207_11594420140207_112016 (1)

Arūno Survilos teigimu, projekto metu atlikti darbai paspartins pastato atidarymą ir prieinamumą Antalieptės ir Purvynės jaunimui, nevyriausybinėms organizacijoms. Tai bus erdvė, kurią įvairių sričių specialistai, nevyriausybinės organizacijos galės paversti savo darbo ir mokymų erdve, o bendruomenės jaunimas laisvalaikio užimtumo centru.

„Neturime galimybės vykdyti veiklų, kol pastatas nėra funkcionalus, tačiau šiuo metu jau galime pasidžiaugti, jog atlikta dauguma pastato renovacijos darbų. Tikimės, jog po kelių mėnesių galėsime atverti jo duris bei toliau vystyti Antalieptės slėnio viziją, ieškoti investicijų ir į veiklas įtraukti bendruomenę bei jaunimą“, – teigia A. Survila.

NSII projektų vadovas džiaugėsi, kad Antalieptės kaimo bendruomenė aktyviai prisideda prie Antalieptės slėnio plėtros. Bendruomenė įgyvendina projektą „Antalieptės tvenkinių sistema: I etapas“, kurio metu bus išvalyti ir pagilinti senieji Antalieptės parko tvenkiniai, įrengtas lieptas, persirengimo kabina, žuvies rūkykla. Projektas įgyvendinamas Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės plėtros strategijos lėšomis.

Pastato renovacijai Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės strategija skyrė 119 634 litus. NSII  prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 13 292 litų vertės nekilnojamuoju turtu.

nfPastato atnaujinimo darbai taip pat remiami Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje. Renovacijai skirta 52 200 litų.

VšĮ “Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ kuria ir taiko socialines inovacijas, skatina aktyvų dalyvavimą ir užsiima žmogaus teisių edukacija.